En liten rubrik.

Priser från sept 2018
Dovhjortsjakt i hägn (börjar 16/8 t.o.m. 30/3).
Jaktavgift 1500 kr /dag
Fällavgift:
- Kalv                          3 000 kr
- Årskalv hind/spets    5 000 kr  
- Stång                         7 500 kr
- Halvskovel              12 000 kr
- Helskovel   Kapital 18 000 kr 
- Kapital - medalj       25 000 kr 
(trofé och kött tillfaller skytten)

Mufflonjakt i hägn 
Jaktavgift 1500 kr / dag 
Fällavgift: 
- Mufflon kapital              under 80 cm     13 000  kr
- Mufflon kapital medalj  80 cm uppåt      20 000 kr 
(trofé och kött tillfaller skytten) 

Rådjursjakt
Pyrschjakt bock (börjar 16/8) 
Jaktavgift 2500 kr/dag
Fällavgift: 
- Rådjursbock 3 500 kr
 
Andjakt
Endagarssjakt
Max 12 jägare
Andjakt avslutad för 2018

Boende vid jakt 450 kr/jägare och dygn

Jaktpaket
Kontakta oss för önskade kombinationsjakter och priser

Alla priser inklusive moms.

Kontakt:
Jaktansvarig:
Stefan Holmgren / Lilla Kätabo Gård
0708-730 750 stefan.holmgren@stensvreta.se

En liten rubrik.