Jakt på dovhjort, mufflon och änder.
Lilla Kätabo Jaktgård
Kätabo Hjorthägn

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lilla Kätabo Gård -en gammal jaktgård

Kätabo Hjorthägn bedriver uppfödning och jakt på dovhjort och mufflon.
I vår stam av dovhjortar finns flera kapitala hjortar, halvskovlar, stång, spets och årskalvar och kapitala mufflon. Flera medaljtroféer har fällts genom åren. Jakten utövas som vak-, smyg-, eller drevjakt.
Lilla Kätabo Gård erbjuder även andjakt och purschjakt på råbock och vakjakt på vildsvin.

Lilla Kätabo Gård har en historia från 1400-talet och var under flera hundra år del av Sandviks Säteri.
Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat. I spåren av stormen Gudrun är området mycket rikt rikt på alla de slag av vilt.
Lilla Kätabo Gård är idag anpassad till att vara en utpräglad jaktgård i gammal stil, en svensk jaktlodge.  

Välkommen till oss
Stefan, Maria, John och James

Vi samarbetar med:
Skattegården Jakt och Vilt för utbildning och jägarexamen  www.skattegarden.se
STJÄRNÅSEN SKYTTECENTER för skytte och jakttillbehör www.stjarnasen.se


 

loading...